Plitvice

 

EN:
Plitvice Lakes National Park is the largest national park in Croatia and one of the oldest national park in Southeast Europe. The first nature reserve in this area was founded in 1928 but The national park starts activity in 1949. It is situated in the mountainous karst area of central Croatia, at the border to Bosnia and Herzegovina. In 1979, Plitvice Lakes National Park was added to the UNESCO World Heritage register. This is one of most popular touristic attractions in Croatia, each year, more than 1 million visitors are recorded there. The national park is world-famous for its 16 lakes arranged in cascades and more than 90 waterfalls. Whole complex of Plitvice Lakes are grouped into the 12 Upper Lakes and the 4 Lower Lakes.

PL:

Park Narodowy Jezior Plitwickich to największy park narodowy w Chorwacji i jeden z najstarszych w Europie Południowo-Wschodniej. Pierwszy rezerwat przyrody na tym terenie został założony w 1928, sam park narodowy powstał w 1949 roku. Miejsce to znajduje się w górzystym rejonie krasowym centralnej Chorwacji, przy granicy z Bośnią i Hercegowiną. W 1979 Park Narodowy Jezior Plitwickich został dodany do rejestru światowego dziedzictwa UNESCO. Ten park to jedna z najbardziej popularnych atrakcji turystycznych w Chorwacji, każdego roku rejestruje się tutaj ponad 1 milion odwiedzających. Plitvice słyną na całym świecie z 16 jezior ułożonych kaskadowo i ponad 90 wodospadów. Cały kompleks podzielony jest na dwanaście górnych i cztery dolne jeziora.