Good Life – Dobre Życie

 

EN:
Dobroszyce is a small county and a rural town in Lower Silesian Voivodeship (Poland). It is also the place where I was born. The promotional motto of the town which is a word play and rhyme in Polish language is „Dobroszyce – Good Life” („Dobroszyce – Dobre życie”). Everyone has a tendency to idealize the place of their birth and a place of our first childhood memories.  When I was a kid the time was passing much slower, everything seemed to be so light, colorful and simple. These memories still live in my mind and are very bright, through them I still see my town and through them I photograph everything that happens here. I document, one could say “unimportant” moments and small changes that happens here and which I witness myself. It is a very personal essay about everyday life of people who create this place and community; about the place  where I still live and the everyday life which I am part of. It is also changing image of the Polish countryside, across the country there are hundreds of municipalities similar to this.
2007 – 2015 work in progress.

PL:
Gmina Dobroszyce to niewielka gmina wiejska położona w województwie dolnośląskim, jej hasłem promocyjnym jest: „Dobroszyce – Dobre życie”. Chyba każdy z nas ma w sobie skłonność do idealizowania miejsca, w którym się urodził, i z którym wiążą się jego pierwsze, dziecięce wspomnienia. W dzieciństwie czas płynął wolniej, wszystko wydawało sie takie „czyste”, proste i kolorowe. Te wspomnienia żyją we mnie i w mojej pamięci są niezwykle barwne, dlatego postanowiłem rejestrować z pozoru błahe chwile, wydarzenia, najdrobniejsze zmiany, które tutaj zachodzą i których jestem naocznym świadkiem. Oto esej o życiu codziennym ludzi, którzy tworzą to miejsce i wspólnotę w której żyję i do której mam bardzo osobisty stosunek. To także zmieniający się obraz polskiej wsi, w całym kraju są setki gmin podobnych do tej.
2007 – 2015 w trakcie realizacji.

Share on Facebook134Share on Google+1Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Share on Tumblr4Share on VKEmail this to someone