Flow

EN:
Water in many cultures, religions and mythologies symbolizes the source of life. It is part and is used in all areas of human life. As a substance/element is always very close to him. But water is not solid or static, it flows continuously, and it’s flow is unpredictable. As time goes by, it’s current blurs everything including thoughts. Swimming and diving with the camera fantastically purifies the mind, opens up for new opportunities that push forward giving deep inspiration, flowing from being close to the nature. During last year I focused my attention on documentary projects where process of taking photographs was driven by momentum and intuition, subconsciously it has had an impact also on me. This project is a manifesto of my yearning for freedom in the photographic work, breaking the routine and stepping out of my comfort zone. This series of pictures depicts a sequence of events, subsequent stages of conversion, step by step gradual transformation of my self-portrait into abstract form and into new reality.

PL:
Woda powszechnie uznawana jest za źródło życia. W wielu religiach, mitologiach czy pierwotnych kulturach życie wyłania sie z bezmiaru wód. Możliwość zastosowania wody w praktycznie każdej dziedzinie sprawia, iż jest ona niezwykle uniwersalna i najbliższa człowiekowi. Nie jest jednak stała, ciągle sie zmienna, płynie, jest nieprzewidywalna. Z czasem jej nurt zaciera wszystko łącznie z myślami. Pływanie i nurkowanie z aparatem fantastycznie oczyszcza umysł, otwiera na nowe możliwości, które popychają naprzód dając głębokie inspiracje, płynące z obcowania naturą. W ciągu ostatniego roku skupiłem swoją uwagę nad seriami dokumentalnymi, które charakteryzował pęd, podświadomie miało to wpływ również i na mnie. Ten projekt jest manifestem mojej tęsknoty za wolnością w fotograficznej pracy oraz przełamaniem rutyny. Seria obrazująca ciąg następujących po sobie zdarzeń, które w kolejnych stadiach przemiany, krok po kroku przekształcają stopniowo coraz bardziej mój wizerunek w abstrakcyjne formy. Interpretując rzeczywistość na nowo.